hakkıvartw2 (1)

Disiplin Cezalarına Karşı Öğrencilerin İtiraz Hakkı Var! #HakkınVar

Üniversitelerde ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerini kullanan öğrencilere karşı üniversite yönetimleri tarafından açılan disiplin soruşturmaları, öğrencilerin eğitim hakkına doğrudan müdahale ederek eğitim hayatlarını sekteye uğratıyor. Oysa ki yukarıda saydığımız anayasal hak ve özgürlükleri kullanmak bir soruşturma sebebi olamaz. Bu disiplin soruşturmaları ve cezaları, öğrencileri korkutarak yıldırmak amaçlı bilinçli ve sistematik bir şekilde bazı üniversite yönetimlerince uygulanmakta; fakat öğrencilerin sesinin bastırılmasına engel olamamaktadır. Öğrenciler gün geçtikçe haklarını daha iyi öğrenmekte, haklarına sahip çıkmakta ve dayanışmayı her daim güçlü tutmaya devam etmektedir. Bu duruma en iyi örneklerinden biri de İTÜ Dayanışmanın sürdürdüğü ve kazanımla sonuçlanan mücadele.

İTÜ Dayanışması 2019 senesinde, kampüs içerisinde bulunan özel işletmelerdeki fiyat artışına dair boykot başlatarak bir öğrenci kantini kurdu. Sonrasında boykota katılan 4 öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı ve öğrencilere kampüsten uzaklaştırma yaptırımı uygulandı. 4 öğrenciden biri boykot esnasında bir güvenlik görevlisi tarafından boğazı sıkılarak şiddete uğradı. Güvenlik görevlisine hiçbir soruşturma açılmazken öğrencilere açılan bu soruşturma, diğer öğrenciler tarafından da tepki gördü. 4 öğrencinin kampüse girmesinin engellenmesi hakkında İdare Mahkemesi, eğitim hakkının engelleneceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Aynı gün üniversite yönetimi, 4 öğrenci arkadaşı için dayanışma gösteren 17 öğrenciye daha soruşturma açtı. 17 öğrenciye kınama ve uzaklaştırma cezaları verilse de, idare mahkemesi disiplin cezaları hakkında yine yürütmeyi durdurma kararı verdi. İTÜ Rektörlüğü, disiplin cezaları hakkında verilen durdurma kararına itiraz etse de, mahkeme bu talebi reddetti. Öğrencilerin aylarca sürdürdüğü mücadele sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi, öğrenciler için verilen disiplin cezalarının tamamını iptal etti. Kararda öğrencilerin ifade özgürlükleri kullanmalarının suç unsuru olarak kullanılamayacağına dair de önemli bir ibare vardı:

Somut olayda; davacının, üniversite içerisindeki özel işletmelerinin pahalı fiyatlarını protesto etmek amacıyla ‘alkış yapmak, duvarlara vurmak, ıslık çalmak ve çeşitli şekillerde ses çıkarmak’ şeklinde yapılan protestoya katılmasının ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda hiçbir şüphe bulunmamaktadır.”

Bunun üzerine tekrar vurgulamak isteriz ki, üniversite disiplin cezası verdiği takdirde, 60 gün içinde yürütmeyi durdurma talepli idare mahkemesine iptal davası açabilirsiniz. Disiplin cezalarına karşı itiraz #HakkınVar!

Not 1: İtiraz yollarına dair daha detaylı bilgi için “Üniversite Öğrencileri İçin Kampüste İfade Özgürlüğüne Haksız Müdahaleye Karşı Başvuru Yolları” isimli videomuza buradan ulaşabilirsiniz.

Not 2: İTÜ Dayanışmasının sürecine dair daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish