Biz Kimiz

Biz Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak, 2018 senesinden beri ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile birlikte, hak savunucularının desteklenmesi ve buna bağlı çeşitli destek mekanizmalarının yaratılması için çalışıyoruz.

 

Sayısı 70 binlere ulaşan tutuklu öğrenciler bir yana, her geçen gün engellenen, iptal edilen, kısıtlanan kampüs etkinliklerinin ya da kampüs içi eylemlerinin haberini alıyoruz. Fakat bu ihlallerin önemli bir kısmı haberleşemiyor, kamuoyuna ulaşamıyor ve bu yüzden yaygınlaşamıyor. Bazılarımızın sesi hepimize ulaşamıyor. Biz de bu bağlamda, ilk çalışmamız olarak, üniversite kampüslerindeki ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlalleri üzerine çalışmaya karar verdik. Kampüsleri ve öğrenci aktivizmini sivil alanın bir parçası olarak görüyor, bu alandaki hak ihlallerini görünür kılma ve bu ihlallere maruz kalmış öğrencilerle dayanışma amacı taşıyoruz. 

Türkiye çapındaki üniversitelerde yaşanan hak ihlallerine ilişkin haberleri güncel olarak yaygınlaştırmak ve kamuoyu yaratmak için bir öğrenci ağı oluşturulmasına öncülük etmek istiyoruz. Bunu yaparken de, hak ihlaline maruz kalmış öğrencilerle hukuki destek mekanizmaları oluşturmaya çalışıyoruz.

 

Bunun dışında, yasal prosedürlere dair bilgilendirme, ihlallerin nasıl haberleştirilebileceği üzerine eğitim gibi talepleriniz olursa, bu konularda da size destek olabiliriz.

Basın Açıklamaları

Ekip