Biz Kimiz

 

Sivil Alan Araştırmaları Derneği, bir grup genç insan hakları savunucusu tarafından Ekim 2018’de kurulan; temel amacı sivil alanı korumak ve genişletmek olan bağımsız bir insan hakları kuruluşudur. 

Irk, dil, din, renk, cinsiyet, yaş, cinsel kimlik, cinsel yönelim, bedensel çeşitlilik ve engelliliğe yönelik her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi hedefler. Özellikle kadınları, LGBTIQ+‘ları ve gençleri bu çalışmaların öncelikli konusu ve katılımcısı olmaya teşvik eder. Yönetim kurulunun bileşenleri bu çoğulculuğu ve çeşitliliği yansıtmaktadır. Derneğin yönetim kurulunda kadın ve LGBTİQ+ üyelerin yer almasına öncelik verilmektedir.

İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü savunmaya yönelik projeler gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz kadar kamusal alana erişim, sanatsal ve kültürel eserler üretmeye yönelik  çalışmalar da yürütmeyi amaçlıyoruz. 

Bu doğrultuda araştırmalar (veri toplama, haritalama, saha araştırması, anket, rapor) yapıyor; seminerler, çalıştaylar, konferanslar, paneller düzenliyor; kampanyalar yürütüyor ve her türlü savunuculuk aracını kullanmayı hedefliyoruz.

İnsan hakları alanında çalışan tüm sivil toplum kuruluşları, platformlar, ağlar ve derneklerle derneğimizin tüzüğü ve hedefleri doğrultusunda işbirliğine ve projeler geliştirmeye her zaman açığız.

Yeni bir proje üretmek yerine kaynakların verimli kullanılması için aynı alanda yapılmakta olan çalışmalara destek ve katkı sağlamayı tercih ediyoruz.

Biz, değişimin kendinden başlaması gerektiğine inanan bir insan hakları savunucuları topluluğuyuz.

Basın Açıklamaları