tempImage2bN680

Öğrenci Davaları İçin Avukatlar Çalıştaylarını tamamladık!

Öğrenci Davaları İçin Avukatlar Çalıştayları; ifade, örgütlenme ve toplanma haklarını kullandıkları gerekçesiyle binlerce öğrencinin yargılandığı bugünlerde, bu davaları takip eden ve etmek isteyen avukatlar ile stajyer avukatları bir araya getirmeyi hedefliyordu. 9 Eylül’de Diyarbakır’da Diyarbakır Barosu ev sahipliğinde başlayan çalıştaylar, 16 Eylül’de İzmir’de İzmir Barosu’nda, 23 Eylül’de Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde ve 30 Eylül’de İstanbul’da Postane’de gerçekleştirilen son çalıştayla tamamlandı. Bir kez daha bize kapılarını açan ve çalıştaylar boyunca desteğini hissettiğimiz bütün kurumlara teşekkür ederiz.

Çalıştaylar boyunca izlediğimiz temel çerçeve önceki çalıştaylardan edindiğimiz deneyimlerle genişleyerek ilerledi. Öncelikle “öğrenci davaları” ifadesine dair kavramsal bir çerçeve ortaya koymaya çalıştık. Bu kavramsal çerçeve elbette bazı durumları içermeli ve bazılarını dışarıda bırakmalıydı. Öğrenci davalarını, öğrencilerin, kampüs veya kampüs dolayımlı bir mekanda, ifade, örgütlenme, toplanma haklarını kullandıkları gerekçesiyle karşı karşıya kaldığı hukuki süreçler” olarak tanımladık. Bu tanımın elbette kabaca yapıldığını ve gelişen süreçler içinde özgün durumlara göre esnek bir tanım olduğunun altını çiziyoruz.

Öğrenci davalarını taraf ilişkisine göre ise ikili bir ayrıma tabi tuttuk. Öğrencilere yönelen süreçleri (ceza davaları, adli kontrol tedbirleri, disiplin soruşturmaları…) ve öğrencilerin yürütebileceği süreçleri (idari başvurular, suç duyurusu, şikayet, kamuoyu oluşturma…) ayrı ayrı ele almaya çalıştık. Öğrencilere açılan ceza davalarında 2911’e muhalefet, polise mukavemet, hakaret, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası, terör örgütü üyeliği gibi bazı suç isnatlarının öne çıktığını tespit ettik ve bu suçlamaların özgün örneklerini değerlendirdik. Öğrencilerin polisle ilk karşılaştıkları andan hükmün kesinleştiği ana kadar geçirdikleri adli süreçleri ve bu süreçte yaşanan hak ihlallerini de örnekler üzerinden değerlendirdik. Öğrencilere karşı uygulanan hukuk dışı yollar, disiplin soruşturmaları ve hukuki süreçleri de bu başlık altında konuştuk.

Öğrencilerin yürütebileceği süreçler bağlamında ise özellikle yurttan atma, burs kesme vb. durumlarda idare mahkemelerine yapılan başvuruları yine örnekler üzerinden değerlendirdik. Çalıştaylara katılan avukatların öğrenci davaları başta olmak üzere tüm deneyimlerinden faydalanarak ilerlediğimiz bu bölümlerde hukuk stratejisi üzerine de konuştuk.

Son başlığımızda çalıştayların yapıldığı illerin özgün süreçlerini ve olumlu-olumsuz deneyimlerini dinledik. Çalıştaylar süresince öğrendiğimiz bu bilgileri, diğer illerde bulunan avukatlar paylaştık. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının süreçlere etkisi, özel müdafi, toplu davalar, savunmanın niteliği, avukatın toplumsal savalardaki rolü gibi gündemler de bütün bu süreçleri konuşurken üzerinde tartışmalar yürüttüğümüz diğer başlıklar oldu.

Çalıştay sonuçlarını daha sonra ayrıntılı şekilde derlemek üzere şimdiden ifade edebilir ki öğrenci davaları ile ilgilenen veya ilgilenecek avukatların birbiriyle doğrudan iletişim kurabilecekleri bağımsız bir ağın inşa edilmesi, özellikle sonuçlandırılan davalara ilişkin bilgi ve belgelerin aktarılabileceği ve ihtiyaç halinde arama yapılabilecek bir arama motorunun oluşturulması, maddi süreçlere ilişkin dayanışmayı aşan kurumsal bir modelin oluşturulabilmesi gibi öne çıkan maddeler oldu.

Toplamda 53 avukat ve stajyer avukatın katılımcı olduğu çalıştaylarda, öncesinde hazırladığımız ve bu dört ildeki öğrenci davaları süreçlerine odaklanan ilgililerle görüşmeler yaparak hazırladığımız İhtiyaç Haritası’nı da katılımcılarla paylaştık. Önümüzdeki günlerde İhtiyaç Haritası’nı online olarak da paylaşacağız.

Diyarbakır Barosu, İzmir Barosu, Mülkiyeliler Birliği, Postane’ye ve bütün katılımcılara tekrar teşekkür ediyoruz.

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish