194334

Öğrencilerin Barınma Krizi Meclisin de Gündemindeydi

Pandeminin ve 6 Şubat depremlerinin ardından son yılların en büyük barınma krizi ile karşı karşıyayız. Toplumun pek çok farklı kesimini derinden etkileyen barınma krizinin sonuçları üniversite öğrencileri açısından çok daha büyük sorunları beraberinde getiriyor. Temel bir hak olan barınma hakkının sağlanamıyor oluşu bir diğer temel hak olan eğitim hakkının da ihlaline yol açıyor. Artan kiralar, yetersiz yurt kapasiteleri, düşük burs miktarları sebebiyle pek çok öğrenci öğrenimine ara vermek zorunda kaldı veya kazandığı üniversiteye gidemedi.

Özellikle büyük kentlerde üniversite öğrenimine devam etmenin maliyeti de gün geçtikçe artıyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın 2023 Eylül ayında gerçekleştirdiği “Öğrenci Yaşam MaliyetiAraştırmasının sonuçları İstanbul’da bir öğrencinin temel yaşam masraflarının asgari ücretin üzerinde olduğunu gözler önüne seriyor. Bu yüksek maliyetlerin öğrencilerin ve ailelerin üzerine bırakılması öğrencileri çalışmaya ya da eğitimlerine ara vermeye zorluyor.

2 Ekim’de üniversitelerin açılmasına rağmen hükümet tarafından ise bu kriz hala görmezden geliniyor, çözümsüz bırakılıyor. Öğrenciler açısından ise bu sorun ana gündem maddesi. Geçinemeyen, barınamayan haklarından mahrum bırakılan öğrenciler seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öğrencilerin bu çağrıları meclisin de açılmasıyla birlikte muhalefet milletvekilleri tarafından da gündem edilmeye çalışılıyor. 4 Ekim’de toplanan TBMM Genel Kurulu’nda da gündem maddelerinden birisi öğrencilerin barınma problemiydi. Yeşil Sol Parti adına konuşan Mardin Milletvekili Beritan Güneş, ihtiyaçlar hiyerarşisine gönderme yaparak barınma sorunu karşılanmadan güvenlik ihtiyacının karşılanamayacağını, toplumsallaşma ihtiyacının karşılanamayacağını, değer ihtiyacının da, kendini gerçekleştirme ihtiyacının da karşılanmayacağını belirterek  bu problemin öğrencilerin hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Genç yoksulluğuna, öğrencilerin yurt ve burs taleplerine ve “ Barınamıyoruz Eylemlerine” değinen Güneş, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yurt kapasitesi artırımının aslında bir koğuş sistemi olduğunu ifade etti. Konuşmasında iktidarın bu sorunu çözmek için ne yaptığını, kamu kaynaklarını nereye aktardığını, cemaat ve vakıf yurtlarının sayılarını ve kaynaklarını da sordu.Gençlik ve Spor Bakanlığının bu sayıları açıklamasını istedi. Öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanmasının bir kamu sorumluluğu olduğunu hatırlatan Güneş “Eğitim ve barınma temel insan hakkıdır. Bunun için gerekli çalışmalar, düzenlemeler ve bütçe hakları derhâl yapılmalıdır” dedi. Beritan Güneş konuşmasını gençlerin yurtların mevcut durumunun iyileştirilmesi taleplerinin talepleri olduğunu vurgulayarak sonlandırdı.

Fooğraf: MA

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish