GP5MQstXUAAFKqh

Öğrencilerin kampüste müzik yapmasına destek olmak soruşturma sebebi sayıldı: MSGSÜ’den Öğretim Üyesi Cihan Cinemre ile konuştuk

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğrencilerin “yasak olmasına rağmen müzik yapmasına” destek olduğu suçlamasıyla Öğretim Üyesi Cihan Cinemre hakkında üniversite güvenlikleri tarafından tutulan tutanağa dayanarak soruşturma başlatıldı. Biz de Cihan hocayla hem o gün yaşananları hem de bu tip soruşturmaların etkisini konuştuk. Bu vesileyle Cihan hoca başta olmak üzere öğrencilerle dayanışma içinde olduğu için baskıya maruz kalan bütün akademisyenlerin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım.

Kampüse müzik yapan öğrencileri aldığınız için ÖGB’nin (Özel Güvenlik Birimi) şikayetiyle hakkınızda bir soruşturma başlatıldı. Neler oldu tam olarak o gün?

MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenciler 1 Mayıs’ta tutuklanan arkadaşları için bir etkinlik düzenlemekteydiler. Benim de etkinliğin gerçekleştiği gün dersim vardı, birkaç arkadaş da dersime katılmak istediklerini söylediler. Ben de elbette katılabileceklerini söyledim, bu üniversitenin işleyiş mantığına içsel bir durumdur ve hocanın inisiyatifine kalmıştır; bunu yapmak için özel güvenlikten izin alacak değilim.

“Müzik yapmak nasıl yasaklanabilir, burası güzel sanatlar üniversitesi!”

Benim fakülteye davet ettiğim arkadaşlar da yerleşkede konser verirken özel güvenlik yanıma geldi ve “Bu insanları içeri sen aldın müzik yapmaları yasak.” dedi. Ben de “Müzik yapmak nasıl yasaklanabilir, burası güzel sanatlar üniversitesi!” dedim. Sonra beni tutanak tutmakla tehdit etti, ben de “Tutarsan tut.” dedim. Üniversitenin ciddi bir kurum olduğunu varsayarak böyle bir tutanağın üniversite yönetimi tarafından ciddiye alınmayacağını düşünmüştüm ama anlaşılıyor ki özel güvenlik yetkisini aşmakta, keyfi davranmakta üniversite yönetimi tarafından destekleniyor.

Bu özel güvenlik bana adımı sanımı da sormadı, fakat derhâl tutanak tutması mümkün olmuş her nasılsa kişisel bilgilerime erişim sağlayarak. Ben de özel güvenlik tarafından fişlendiğimi varsaymakta haklıyım o hâlde ve kurumun da bunu makul gördüğünü anlıyorum. Soruşturmanın bana açıldığını yazı işleri çalışanlarının, size “gizli ibareli bir zarf geldi” demelerinin ardından zarfı teslim alıp okumamla öğrendim.

Bu tip olayların akademik özgürlükleri, kampüs yaşamını, üniversite bileşenleri üzerindeki etkisini nasıl yorumluyorsunuz?

Üniversite çalışanı diğer arkadaşlardan ve öğrencilerimden de özel güvenliğin tacize varan davranışlarından ve yetkilerini aşmalarından şikâyet ettiklerini bizzat duydum. Bu tür davranışları bir hocayı keyfi olarak hedef alarak tutanak tutmakla tehdit etmeye kadar varmış görünüyor. Üniversite yaşamının olağan akışı dışında hiçbir olayın meydana gelmediği bir etkinlikle ilgili olarak hedef aldığı bir hocayı tehdit etme hakkını kendinde bulan, kendini iktidar sahibi sanan bir gruptan söz etmekteyiz.

“Öğretim üyeleri öğrencilerle daha yoğun bir dayanışma göstermeli, beraber hareket etmeli”

Benim memur olmamdan ileri gelen belirli güvencelerim vardır elbette ama öğrencilerimin yok. Öğrencilerin hiçbir nesnel gerekçe olmaksızın özel güvenliğin açtığı soruşturmalarla, onların taciz eden davranışlarıyla tedirgin hissetmesine ya da üniversite yaşamının parçası olan etkinlikleri gerçekleştirmelerinin engellenmesine de göz yumamam. Öğrencilerim bu soruşturma sonrasında benimle dayanışma içerisinde olduklarını belli ettiler, onlara teşekkür ederim.    

Benzer durumların önüne geçmek için önerebileceğiniz politikalar veya stratejiler var mıdır?

Önereceğim politika en başta şudur: Öğretim üyeleri öğrencileri üniversitenin temel özneleri olarak kabul etmelidir. Onlarla dayanışma içerisinde olduklarını daha yoğun biçimde belli etmelilerdir. Bugün Türkiye’de üniversite öğrencilerinin çok büyük sorunları bulunmaktadır: Düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışma, işsizlik tehlikesi, barınma sorunu, ucuz ve nitelikli gıdaya erişim sorunu, ihtiyaç duydukları toplumsal ilişkileri geliştirmelerinin önündeki engeller ya da özel güvenlik şiddeti dolayısıyla meydana gelen tekinsizlik. Öğretim üyeleri bu konuda öğrencilerle dayanışma ve beraber hareket etme konusunda daha yoğun bir gayret göstermek zorundadır. 

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish