66015

AYM Disiplin Cezalarını Düzenleyen Maddeyi Anayasa’ya Aykırı Buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yükseköğretim Kanunu’nun üniversitelerde öğrencilere yönelik disiplin cezaları verilebilmesini düzenleyen maddesini iptal etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin (a) bendinin ve 65. maddenin (a) fıkrasının 9 numaralı alt bendinde yer alan ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvuruda bulundu. Mahkemenin yaptığı başvuru üzerine AYM’nin verdiği karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM, somut olmayan içeriğiyle öğrencilere verilen cezalarda en çok kullanılan, disiplin soruşturmalarının önünü açan bu iki maddenin iptalini ve hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

İptal edilen maddeler; ceza gerektiren fiilleri somut bir şekilde tanımlamaması, hangi eyleme disiplin cezası uygulanacağının açık olmaması ve suçta ve cezada kanunilik ilkesiyle uyuşmaması sebebiyle Anayasa’ya aykırı görüldü. Kararda, “İlgililerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun uygulanacağını belirli bir açıklık ve kesinlikle öngörebilmelerine yasal çerçevede imkân tanıyacak şekilde belirliliğe sahip olmayan düzenlemelerle idareye verilen yetkinin çerçevesinin çizildiği söylenemez. Bu itibarla kural belirlilik ve yasama yetkisinin devredilemezliği ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish