hakkınvar1Tw (1)

Öğrencilerin Kulüplerde Örgütlenme Hakkı Vardır! #HakkınVar

Kampüsler öğrencilerin sadece derslerine girmek için uğradıkları bir alan değil; bir araya geldikleri, fikir alışverişine bulundukları, beraber etkinlikler yaptıkları, kendileri olabildikleri bir sivil alandır. Üniversite içerisinde resmî olarak kurulmuş olan öğrenci örgütlenmeleri yani kulüpler ise; sosyal, akademik ve kültürel bilgi alışverişinde bulunabilecekleri ortamı öğrencilere sağlayarak, ders dışı alanlarda da onları birleştirir. Üniversiteler; öğrencilerin kulüp açma talebine karşı, onlara gerekli imkanları şeffaf bir süreç işleterek sağlamakla yükümlüdür. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfının (TÜSEV) “Üniversite Öğrencilerinin Örgütlenme Özgürlüğü” isimli vaka analizi raporunda belirttiği üzere, Türkiye’de kulüp açma şartları ve kabulleri üniversite yönetiminden yönetimine değişiklik göstermekte. Bu sebeple belirli standartların olmaması, kimi zaman öğrencilerin kulüpleşerek örgütlenme haklarının ihlaline varacak uygulamalara ya da kısıtlamalara sebep olmaktadır. 

Bu ihlallerin en güncel iki örneği; Boğaziçi Direnişi esnasında gördüğümüz, yönetimin fobik ve ayrımcı tutumunun da bir sonucu olarak Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Araştırmaları Kulübünün aday statüsünün düşürülerek kapatılması ve İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına karşı örgütlenmeye çalışan İstanbul Üniversiteli kadınların açmak istediği kulübün kurulmasının reddedilmesi oldu. Kulüpler açılsa bile, yönetimden yönetime değişen baskıcı ve ayrımcı uygulamalar sonucunda, öğrenciler kulüp olarak etkinlik yapamıyor, etkinliğe katılan öğrenciler yönetimce fişleniyor ya da etkinlik için alan tahsis edilmiyor. Kulüplerin birçoğunun kendilerine ait odası bulunmuyor, bütçeden yararlanamıyor ve görünürlükleri engelleniyor. Öğrencileri topluluklarının kulüpleşme süreçlerine dair yaşadıkları ihlallere daha detaylı bakmak isterseniz, hazırlamış olduğumuz “Sivil Alan Olarak Kampüsler: Türkiye’deki Üniversitelerde 3 Temel Hak ve Özgürlük” isimli raporumuzu inceleyebilirsiniz. 

Bütün bu baskı ve engellere rağmen öğrenciler başka örgütlenme pratikleri geliştirmekten vazgeçmiyor ve hakları için mücadele ediyorlar. Boğaziçi Direnişinin 6. ayını doldurduğu bugünlerde tekrar hatırlatalım, üniversitelerde örgütlenmek haktır. Öğrencilerin kulüpleşerek bir araya gelmeye, bütçeden ve kampüs imkanlarından eşit bir şekilde yararlanmaya ve istediği organizasyonu ve etkinliği düzenlemeye hakkı vardır. 

Öğrencilerin kulüplerde örgütlenme hakkı vardır!
Örgütlülük güçlendirir!
#HakkınVar

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish