tök

Sağlık Emekçileri ile Birlikte Tıp Öğrencileri de Talepleri ve Hakları için Eylemdeydi

İktidarın, Meclis Genel Kurulunda sağlık personeline yönelik maaş iyileştirmesi ve ek gösterge teklifini yeniden görüşülmek üzere geri çekmesi, sağlık sisteminde artan sorunlar, sağlıkta şiddet, ve sağlık çalışanlarına yönelik ayrıştırıcı politikalar sebebiyle sağlık emekçileri “Şimdi G(ö)REV Zamanı” diyerek iş bıraktı. Tıp öğrencileri de dersleri boykot etti.

Sağlık emekçileri bugün (15 Aralık) sorunlarına ve taleplerine dikkat çekmek üzere pek çok ilde hastanelerden “oyalamayın hakkımızı verin” diyerek seslendi. Acil servisler, Covid-19, diyaliz, onkoloji ve yoğun bakımlar haricinde sağlık emekçileri tüm gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları hastanelerin önlerinde taleplerini basın açıklamasıyla duyurdu. İstanbul’da bazı hastanelerde katılım yüksekti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde eyleme katılımın %70 olduğu ifade edildi. Hastane içinde yürüyüş yapıldı ve ardından Çapa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Ankara’da sağlık emekçileri ve öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarının eylemine tıp fakültesi öğrencileri de dersleri boykot ederek destek verdi. Türk Tabipler Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) pek çok ilde dersleri boykot çağrısını yükseltmişti. TÖK şu çağrıda bulundu:

Özgür, özerk, eşitlikçi üniversite ve nitelikli tıp eğitimi için, intörn hekimlerin görev tanımının netleştirilmesi ve ucuz iş gücü olarak görülmemesi için, insancıl çalışma ve dinlenme süreleri için, emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ücret için bugünden mücadeleyi yükseltiyoruz! TTB’nin grev çağrısına biz de katılıyor, tıp öğrencileri olarak dersleri boykot ediyoruz

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish