76693d11-5ee8-4d9c-8949-a501a0fc453d

Ulusal Tematik Toplantı, İrlanda – Haziran 2024

Dublin, İrlanda – Haziran 2024

“Birlikte” programının ikinci tematik toplantısı Dublin’de başladı, odak noktası ise yönetişim, İK yönetimi ve liderlik oldu. Türkiye Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından The Wheel, Carmichael, Enclude ve Smashing Times gibi İrlandalı ortaklarla birlikte düzenlenen etkinlik, Türkiye’den ve İrlanda’dan sivil toplum örgütleri (STK’lar) arasında karşılıklı öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyordu.

26-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen üç günlük etkinlikte Uğur Mumcu Vakfı, Aramızda Derneği, SPoD, Eşitlik İzleme Merkezi, Zan Sosyal Politik İktisadi Araştırmalar Vakfı, Pozitif Yaşam Derneği, Hêvî LGBTİ+, CİSST, STGM ve Sivil Alan Araştırmaları Derneğinden temsilciler bir araya geldi. Performans yönetimi, kurumsal iyilik hali, çok boyutlu liderlik modelleri ve iyi yönetişim uygulamaları gibi konular etrafında tartışmalar yapıldı.

Programın takvimi, Europe House, Carmichael House ve The Wheel ofisleri gibi Dublin’in önde gelen mekânlarında düzenlenen oturumları içeriyordu. Her bir oturum, The Wheel ve diğer katılımcı örgütlerden uzmanlar tarafından yönetilen derinlemesine tartışma ve soru-cevap oturumlarını kapsıyordu. Konular, kurumsal raporlama sistemleri, İK yönetimi uygulamaları ve liderlik geliştirme stratejileri gibi geniş bir yelpazeye yayıldı.

Program ayrıca Dublin şehrinin bir yürüyüş turu ve grup yemeği gibi kültürel etkinlikler de içeriyordu, katılımcılar arasında resmi oturumlar ötesinde gayri resmi ağ kurma ve ilişki geliştirme imkanı sağlandı.

İrlanda ve Türkiye’den destekleyiciler tarafından desteklenen “Birlikte” programı, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı aracılığıyla sivil toplum örgütlerinin operasyonel kapasitelerini ve etki alanlarını artırmaya yönelik bir taahhüdü yansıtıyordu.

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish