etkinizgörselyatayab

“Kelepçelenmek İstenen Kampüsler” Başlıklı İnsan Hakları İzleme Çalışmamızın Raporu Yayında

Sivil Alan Araştırmaları Derneği olarak “Kampüste İfade Özgürlüğü” programı kapsamında  yürüttüğümüz insan hakları izleme çalışmasının raporu “Kelepçelenmek İstenen Kampüsler” başlığıyla yayınladı.

Etkiniz AB Programı desteğiyle yürüttüğümüz bu izleme çalışması ile pandemi sonrası kampüslerde ifade özgürlüğü bağlamında örgütlenme ve barışçıl toplantı hakkı ile ilgili yaşananları kaydetmeyi ve bu hakların kullanımını engelleyen faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Çalışmamızda, öğrencilerin ve üniversitelerin özgürlükçü bir ortamda varlıklarını sürdürmelerine destek olmak için bu hakların kullanımını engelleyen eğilimleri öğrencilerin deneyimleri üzerinden aktarıyoruz.

Raporumuzda, izleme çalışmamız boyunca öğrenci topluluk ve kulüpleri ile yapılan toplantıların, 71 anketin ve yarı yapılandırılmış 10 mülakatın sonuçları yer alıyor. Çalışmamız ile pandemi sürecinde ve devamında öznelere danışılmadan alınan uzaktan eğitim kararlarının eğitim hakkının ve örgütlenme hakkının kullanımı üzerinde doğurduğu olumsuz sonuçları örnekler üzerinden ortaya koyuyoruz. Üniversite öğrencileri açısından ortaya çıkan; eğitime erişim sorunu, ekonomik kriz nedeniyle tam zamanlı çalışmanın yaygınlaşması, özellikle kadın ve LGBTİ+ öğrenciler başta olmak üzere aile evine dönüş ile güvenli alanların daralması  ve sosyalleşmenin kısıtlanması gibi sorunların öğrencilerin öğrenim hayatlarındaki ve bunun kampüslerdeki örgütlenme özgürlüğü üzerindeki etkisi analiz ediliyor.  Bu süreçte üniversite yönetimleri tarafından kulüp başvurularının askıya alınması ve süreçlerin uzatılması ile öğrencilerin bir araya gelmesi önünde engeller oluşturulurken; yüz yüze gelemeyen öğrencilerin de bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirememesinin kulüpleşmeyi zorlaştırdığı mülakatlarda öne çıkan sonuçlardan. Örgütlenme ve barışçıl toplantı hakkını kullanmak isteyen öğrencilere yönelik yargı tacizi, disiplin soruşturmaları, uzaklaştırma cezaları gibi yaptırımların bu dönemde yoğunlaştığı da öğrencilerin ifadelerinde öne çıkıyor. Pandeminin ardından kampüslerde etkinlik yasaklarının arttığı ve özellikle LGBTİ+ öğrencilere yönelik kulüpleşme ve etkinlik düzenleme yasaklarının rutin haline getirilmeye çalışıldığı aktarılıyor.

Çalışmamızda son olarak, demokratik ve özgür kampüs ortamının sağlanabilmesi için keyfi bir biçimde karar verilen ve uygulanan uzaktan eğitimden vazgeçilmesini ve kulüpleşme süreçlerinin Anayasal haklarla uyumlu bir yönetmeliğe bağlanmasını tavsiye ediyoruz. 

 

* Çalışmayı yürüttüğümüz sırada Etkiniz ekibinin değerli üyesi ve projemizin danışmanlarından Murat Çekiç’i kaybettiğimiz haberiyle sarsıldık. Sivil topluma çok değerli katkıları olan sevgili Murat Çekiç’i bu vesileyle anarken bu çalışmayı anısına ithaf ediyoruz .

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish