Üniversiteler (3)

Ege Üniversitesinde LGBTİQ+lar Resmî Tanınırlık İstiyor!

m.güneş

Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kuir Araştırmaları Topluluğu, üniversite bünyesinde resmî faaliyet yürüten topluluklardan biri olmak adına tekrar başvuru yaptı. Atölye, okuma gibi etkinlik ve çalışmalar ile başta üniversitede olmakla birlikte üniversite çevresinde de LGBTİ+ mücadelesi bağlamında feminist-kuir faaliyetlerde bulunan topluluk bir süredir kampüs içinde örgütlenme haklarının temini ve garantisi için mücadele ediyor. Yakın zamanda resmî bir statü kazanmak, görünürlüklerini resmîyete dökmek adına ikinci bir başvuru daha gerçekleştirdiler. Eğer başvuru bir önceki süreçte olduğu gibi işletilme(me)ye devam ederse topluluk üyeleri bu sefer dava açma yoluna gideceklerini belirtiyor.

İlk Başvurunun Sonucu Ne Olmuştu?

Topluluk daha önce 2021-22 yıllarında bir başvuru daha yapmıştı. Lakin, üyeler araya giren bayram gibi bahanelerle başvurularının usullerde belirtilmiş zaman dilimi içerisinde cevaplandırılmadığını, sürekli ertelendiklerini ve oyalandıklarını dile getiriyor.

Peki, Ege Üniversitesinde Toplulukların Resmiyet Kazanma Prosedürü Nasıl?

Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş, İşleyiş ve Etkinlik Yönergesi madde 5’te yer alan usullere göre gerekli sayı olan 25 imza ve hazır edilmiş bir tüzük ile Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yapılarak başlatılabiliyor süreç. Başkanlık başvuruyu değerlendiriyor. Eksik/hata olması halinde geri bildirimini başvuru sahiplerine ileteceğini ve revizyon isteyeceğini taahhüt ediyor. Herhangi bir eksik/hata olmaması yada bunların giderilmesinin ardından başvuru Üniversite Öğrenci Topluluklarını Denetim ve Koordinasyon Kuruluna sevk ediliyor. Kurul, her yılın Kasım ve Mart aylarında gelen başvurulardaki tüzüklerin üniversite topluluklarının genel işleyiş ve usullerine uygunluğuna dair değerlendirme yapıyor. Başvuru ve ilgili değerlendirmelerin Rektör Yardımcısına iletilmesi ve oluruna sunulması ise bir sonraki ve son adım. Tüm bu sürecin sonunda Rektörlük tarafından kuruluşları uygun bulunan topluluklar Başkanlık tarafından tebliğ edilen bir belge ile deklerasyonlarını tamamlamış olurlar.

Egeli LGBTİQ+lar Kararlı!

Ege Üniversitesi gerek senatosunun kabul ettiği Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi gerek de bu belgeden doğru kurulmasına karar verilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme ve Cinsel Tacizi Önleme Biriminin yönergesinde toplumsal cinsiyet bazlı ayrımcılığı tanımış ve bununla mücadele edeceğini deklare etmiştir. Bu doğrultuda faaliyet göstereceğini beyan eden ve halihazırda çalışma yürüten bir topluluk olan Egeli LGBTİQ+lara karşı üniversite idaresinin uygulamakta olduğu sürüncemede bırakma politikası, söylem ve eylem arasında bir çelişki doğurmaktadır. Ayrıca, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık sayılabilecek bu politika LGBTİ+ların kampüs içerisinde örgütlenme hakları ve ifade özgürlükleri bağlamında da ihlallere neden olmaktadır.

Egeli LGBTİQ+lar ise tüm bu ayrımcı ve ihlale sebebiyet veren politikaya karşı direnme ve haklarını temin etme yolunda faaliyete devam etmekte kararlı. Sürecin yine bir önceki başvuruları gibi işletilmesi halinde  dava yoluna da gideceklerini söyleyen üyeler ayrıca her halükarda kampüs içinde ve dışında mücadelelerine devam edeceğini de ekliyor.

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish