bilimseveozgurtwitter

Öğrencilerin Özgür ve Bilimsel Eğitim Hakkı Vardır! #HakkınVar

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji bölümleri öğrencileri, Boğaziçi Direnişinin ilk aylarında yaptıkları ortak açıklamada üniversite için elzem olan ifade özgürlüğüne vurgu yaptılar: “Üniversiteler fikir sistemlerini tartışmak, düşünce ve bilgi üretimi yaratmak için var olan kurumlar, ifade özgürlüğünün savunulduğu özerk alanlar olmalıdır.” Öğrenciler ve üniversitenin diğer bileşenleri, ifadenin ve fikir özgürlüğünün ülkemiz üniversitelerinde giderek yok olmasına karşı mücadeleyi her koldan sürdürüyor.

Üniversitelerde ifade özgürlüğü çok katmanlı ve sistematik bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Öğrenciler, “Sivil Alan Olarak Kampüsler: Türkiye’deki Üniversitelerde 3 Temel Özgürlük” raporumuzda belirttiğimiz üzere; yapısal/siyasi nedenler, ayrımcılık ve nefret söylemi, cezasızlık, kayırmacılık, fişleme ve yaptırım uygulanması ve disiplin yönetmeliklerinin kısıtlayıcı etkisinden ötürü ifade özgürlüğü haklarını kullanamıyorlar. Bir yandan da üniversitelerde fikir ve ifade özgürlüğüne karşı artan baskılar, Covid-19 sürecinde derslerin kayda alınmasıyla farklı bir boyut da kazandı. Pandemi Sürecinde Yükseköğretimin Değerlendirilmesi Raporunda konuya dair şöyle deniyor: 

Online derslerin ve seminerlerin kaydedilmesinin ve üniversitenin elinde ders kaydının olmasının, sınıftaki özgürlük ortamına ve akademik özgürlüklere tehdit oluşturabildiği ve dersi veren kişi üzerinde otosansür yaratabildiği paylaşılan bir diğer önemli nokta oldu.

Boğaziçi Direnişi ve bütün üniversitelere yayılan “Kayyum rektör istemiyoruz” protestoları üzerinden öğrencilerin karşısına soruşturma olarak çıkan yaptırımlar, kampüs içinde hak temelli çalışmalar yapan kulüp ve toplulukların etkinliklerin yasaklanması ve derslerde öğrencilerin eğitimini etkileyen sansüre karşı Anayasanın 26. maddesini ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesini hatırlatarak “fikir ve ifade özgürlüğü yok sayılamaz” diyoruz.

Özgür ve bilimsel eğitim talebi haktır!  #HakkınVar
Sansür değil; bilimsel süzgeç!

tr_TRTurkish
tr_TRTurkish